STRONY TRANSAKCJI

1. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Właścicielem sklepu www.sklepami.pl jest firma:
J.S.B. TECH Bartłomiej Sochoń
Ul. Bałtycka 6c
15-611 Białystok
NIP: 542-24-23-464
Regon: 200145130
Nr wpisu do ewidencji:78191 nadany przez  Urząd Miejski w Białymstoku
tel: 85 661 62 22 

kom.511538996
e-mail: sklep@sklepami.nazwa.pl

OFERTA SKLEPU

3. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

5. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.sklepami.pl, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

6. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy kupujący zostanie o tym bezzwłocznie poinformowny

7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu kilku godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie indywidualnie ustalonego zadatku.

9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

10. Do każdego zakupionego w sklepie www.sklepami.pl produktu jest dołączany paragon a na życzenie również faktura VAT.

11. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu .
 
12. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu. Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności reistracji, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas zamawiania. 

13. Osoby odwiedzające serwis www.sklepami.pl nie muszą stawać się jego użytkownikami (rejestrować się), rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

14. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne lub w innej cenie niż na stronie internetowej, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu www.sklepami.pl. W przypadku różnicy pomiędzy sumą Państwa zamówienia a sumą na paragonie lub fakturze, umowa kupna-sprzedaży może zostać anulowana.

15. Informacje techniczne i opisy produktów są przygotowywane przez naszych partnerów i dostawców.
16. Wszystkie oferowane produkty sprowadzane są na zamówienie Kupującego.

17. Sklep www.sklepami.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

18. Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres zamawiającego.

FORMY PŁATNOŚCI

19. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze dla zamówień nie przekraczających 5.000 zł.

b. Przelewem na konto:

J.S.B. TECH Bartłomiej Sochoń 
Ul. Bałtycka 6c
15-611 Białystok
CitiBank - 43 1030 0019 0109 8530 0043 6334


20. Z chwilą wpłynięcia na konto sklepu www.sklepami.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z paragonem/fakturą.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

21. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby J.S.B. TECH a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska w zależności od cech zamówionego sprzętu oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa firma J.S.B. TECH zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

22. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

a. Odbiór osobisty z magazynu sprzedającego 

ul. Bohaterów Monte Cassino 16

16-010 Sochonie

b. Przesyłka kurierska firmą spedycyjną.

23. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

24. Koszt transportu ustalany jest według stawek prezentowanych w poniżej znajdującej się tabeli lub indywidualnie w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu oraz na produkty o większych gabarytach.

Przesyłka kurierem 

do 31,5 kg - przedpłata na konto - 17zł
do 31,5 kg - pobranie - 23zł 
do 40-60 kg - przedpłata na konto - 40 zł
do 40-60 kg - pobranie - 60zł

Wysyłka paletowa do 300kg – 130zł

Wysyłka paletowa do 300kg pobraniowa – 140zł

Powyższe ceny dotyczą przesyłek standardowych:

wys/sze/dł - 140/80/80

Przesyłki niestandardowe (przekraczające powyższe parametry) – ustalane indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia


25. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowe spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji" w chwili dostawy.

Firma J.S.B. TECH nie ponosi odpowiedzialności za tego typu uszkodzenia zgłoszone po odjeździe kuriera. Ewentualne dochodzenie odszkodowania odbywa się wtedy pomiędzy Kupującym a firmą kurierską i na Kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia, że szkoda została zawiniona przez przewoźnika.

26. Kierowca nie wnosi towaru do mieszkania, jedynie wyładowuje zamówiony towar z samochodu!

GWARANCJA I REKLAMACJE

27. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji określone są w dołączanych do wyrobów dokumentach gwarancyjnych. 
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


28. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem: sklep@sklepami.nazwa.pl lub tel. 856616222, 511538996. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon klienta. 

29 Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

30. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
Protokół należy wysłać do sklepu mailem na adres biuro@sklepami.nazwa.pl . Sklep nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.

31 . Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Jeśli zauważą Państwo błąd w opisie prosimy o kontakt mailowy biuro@sklepami.nazwa.pl

32. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymaną wraz z nim paragon lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


33. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

35. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

36. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

37. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

38. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci www.sklepami.pl chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

40. Zawartość sklepu internetowego www.sklepami.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Art. 543.

41. Składając zamówienie kupujący akceptuje powyższy regulamin.

Polityka prywatności RODO:
http://sklepami.pl/rodo/regulamin.pdf


Popularne produkty

85 661 62 22 lub 511 538 996 Pracujemy pn-pt: od 8:00 do 16:00

E-mail: sklep@sklepami.nazwa.pl

ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 16-010 Sochonie